Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane, Remont oraz konserwacja budynku Monopteru oraz kamiennego mostku prowadzącego na wyspę

Termin składania ofert: 2022-07-21 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2022-07-21 12:00
Termin związania ofertą: do 2022-08-19

Załączniki do pobrania:

Załącznik: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Załącznik: SWZ_Monopter_i_mostek

Załącznik 1: SWZ_OPZ_EKSPERTYZA_Mostku..pdf

Załącznik 1: SWZ_OPZ_Pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych WUOZ monopter.pdf

Załącznik 1: SWZ_OPZ_Projekt_architektonicznobudowlany.zip

Załącznik 1: SWZ_OPZ_Projekt_techniczny.zip

Załącznik 1:SWZ_OPZ_Projekt_zagospodarowania_dzialki.zip

Załącznik 1: SWZ_OPZ_Przedmiar_robot._monopter.pdf

Załącznik 1: SWZ_OPZ_Przedmiar_robot_mostek.pdf

Załącznik 1: SWZ_OPZ_STWiORB_Monopter.pdf

Załącznik 1: SWZ_OPZ_STWiORB_Mostek.pdf

Załącznik 1: SWZ_opz_Zgody_odstepstwa_i_pozwolenia.pdf

Załącznik 1: SWZ_Pozwolenie_na_budowe.pdf

Załącznik 2: SWZ_Istotne-postanowienia-umowy.doc

Załącznik 2: SWZ_Istotne-postanowienia-umowy.pdf

Załącznik 3: SWZ_Formularz_ofertowy.doc

Załącznik 4: SIWZ_Osw_podstawy_wykluczenia.doc

Załącznik 5: SWZ_Oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji.doc

Załącznik 6: SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf

Załącznik 7: SWZ_Zastrzezenie_tajemnica_przedsiebiorstwa.doc

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na rok 2022

Aktualizacja z dnia 20.01.2022

Załącznik: Plan_zamowien_publicznych_2022_Aktualizacja (PDF 0,40 kb)

Aktualizacja z dnia 13.01.2022

Załącznik: Plan zamówień publicznych 2022 Aktualizacja 2 (PDF 0,43 kb)

Aktualizacja z dnia 27.06.2022

Załącznik: Plan zamowień publicznych 2022 Aktualizacja 3 (PDF 0,44 kb)

Aktualizacja z dnia 17.011.2022

Załącznik: Plan zamowień publicznych 2022 Aktualizacja 4 (PDF 0,44 kb)

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy energii elektrycznej

Załączniki do pobrania:

Załącznik: SWZ_GRUPA_ZAKUPOWA_Energia_el_na_2022 (PDF 334,0 KB)

Załącznik nr 1: SWZ_Formularz_ofertowy (DOC 67,0 KB)

Załącznik nr 2.2: SWZ_OPZ_Teatr_Nowy_Poznan (PDF 49,7 KB)

Załącznik nr 2.1: SWZ_OPZ_Muzeum_Dobrzyca (PDF 51,0 KB)

Załącznik nr 3.1: SWZ_Osw_podstawy_wykluczenia (DOC 50,5 KB)

Załącznik nr 3.2: SWZ_Osw_warunki_udzialu (DOC 45,0 KB)

Załącznik nr 4: SWZ_Instrukcja_miniPortal_ePUAP (PDF 2,75 MB)

Załącznik nr 5: SWZ_Zastrzezenie_tajemnica_przedsiebiorstwa (DOC 39,0 KB)

Załącznik nr 6: SWZ_Istotne_postanowienia_umowy (PDF 77,6 KB)

Załącznik nr 7: SWZ_Zobowiazanie_udostepniajacego_Zasoby (DOC 43,5 KB)

Załącznik nr 7: SWZ_Oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji (DOC 44,5 KB

Załącznik nr 9: SWZ_Oswiacznenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych-1 (DOC 42,0 KB)

Załącznik nr 10: Informacja_o_modyfikacji_SWZ (PDF 44,0 KB)