Informacja o unieważnieniu postępowania zamówienia (brak ofert): Zakup energii elektrycznej

Unieważnienie postępowania

Załącznik: Informacja o unieważnieniu postępowania PDF (0,8 kb)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji, pn.: „Zakup energii elektrycznej”
Działając na podstawie art. 255 pkt 1 w zw. z art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiający
informuje, że unieważnia postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *