Struktura Muzeum

Zgodnie z par. 8 Statutu Muzeum

§ 8. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.”

Skład Rady Muzeum 2021

Członkowie Rady Muzeum Powołani 24 lutego 2020 r.
UCHWAŁA NR XXVIII/303/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r.

Leszek Bierła – Radny Województwa Wielkopolskiego
Mirosława Kaźmierczak – Prezes Stowarzyszenia: Krajowe Forum Kobiet – Oddział Wielkopolski
Wanda Niegolewska – Prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
Jolanta Goszczyńska – Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków


Powołani 29 marca 2021 r.
UCHWAŁA NR XXVIII/521/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2021 r.

Kazimierz Balcer
Dorota Matyaszczyk
Piotr Wilanowski

Przemysław Marciniak
Marek Zieliński
prof. dr hab. Witold Molik
Aleksander Starzyński