Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Świadczenie usług ochrony osób i mienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej
w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie ze stałym dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

Termin składania ofert: 2023-12-01 09:00

Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 09:45

Termin związania ofertą: do 2023-12-30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *