Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Świadczenie usług ochrony osób i mienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej
w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie ze stałym dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

Termin składania ofert: 2023-12-01 09:00

Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 09:45

Termin związania ofertą: do 2023-12-30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usługi ochrony osób
i mienia realizowanej w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie
ze stałym dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych
w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych”

Załącznik: Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (PDF 83,6 KB)