Kontakt

Wiesław Kaczmarek – Dyrektor Muzeum
tel. 62 74-13-039
 dyrektor@dobrzyca-muzeum.plSekretariat – rezerwacje, wynajem
Paulina Wojciechowska
tel. 62 74-13-039 wew. 21
 sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl


Referent ds. kadr i płac
Małgorzata Łokietek
tel. 62 74-13-039 wew. 34

m.lokietek@dobrzyca-muzeum.plGłówny Księgowy
Katarzyna Kaczor
tel. 62 74-13-039 wew. 23
 ksiegowosc@dobrzyca-muzeum.plDział Historyczny
Stanisław Borowiak – kierownik
62 74-13-039 wew. 29
 s.borowiak@dobrzyca-muzeum.pl

Szymon Balcer
62 74-13-039 wew. 25
 sz.balcer@dobrzyca-muzeum.pl

Kazimierz Balcer
62 74-13-039 wew. 29

Marcin Bocheński
tel. 62 74-13-039 wew. 25
m.bochenski@dobrzyca-muzeum.pl


Sylwia Kuźnicka – edukacja
62 74-13-039 wew. 25
 s.kuznicka@dobrzyca-muzeum.pl

Kinga Jaroszewska – animator kultury, promocja
62 74-13-039 wew. 22
 k.jaroszewska@dobrzyca-muzeum.plDział obsługi obiektów
Andrzej Filipiak – kierownik
62 74-13-039 wew. 22
 administracja@dobrzyca-muzeum.pl

Rezerwacja grup
Joanna Pankowiak
62 74-13-039 wew. 27
 j.pankowiak@dobrzyca-muzeum.pl

Emilia Kierzkowska
62 74-13-039 wew. 27

e.kierzkowska@dobrzyca-muzeum.pl