Kontakt

Wiesław Kaczmarek – Dyrektor Muzeum
tel. 62 74-13-039
 dyrektor@dobrzyca-muzeum.pl


Dział Administracyjno-Księgowy


Sekretariat – rezerwacje, wynajem
Paulina Wojciechowska

Edyta Hoffmann
tel. 62 74-13-039 wew. 21
 sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl


Referent ds. kadr i płac
Aneta Manierska
tel. 62 74-13-039 wew. 34

a.manierska@dobrzyca-muzeum.plGłówny Księgowy
Katarzyna Kaczor
tel. 62 74-13-039 wew. 23
 ksiegowosc@dobrzyca-muzeum.plDział Naukowo-Oświatowy

sekcja historyczna:
Stanisław Borowiak – kierownik
62 74-13-039 wew. 29
 s.borowiak@dobrzyca-muzeum.pl

Szymon Balcer- kustosz
62 74-13-039 wew. 25
 sz.balcer@dobrzyca-muzeum.pl

Kazimierz Balcer
62 74-13-039 wew. 29

Marcin Bocheński
tel. 62 74-13-039 wew. 25
m.bochenski@dobrzyca-muzeum.pl

sekcja – Biblioteka naukowa:

Andrzej Filipiak – biblioteka
62 74-13-039 wew. 25
 a.filipiak@dobrzyca-muzeum.pl

sekcja ds. promocji i marketingu:


Sylwia Kuźnicka – edukacja
62 74-13-039 wew. 28
 s.kuznicka@dobrzyca-muzeum.pl

Kinga Jaroszewska – animator kultury, promocja
62 74-13-039 wew. 28
 k.jaroszewska@dobrzyca-muzeum.pl


Waldemar Rosik
62 74-13-039 wew. 28

w.rosik@dobrzyca-muzeum.plDział obsługi obiektów
Natalia Konrady – kierownik – wynajem, rezerwacja
62 74-13-039 wew. 22
 n.konrady@dobrzyca-muzeum.pl

Rezerwacja grup
Joanna Pankowiak
62 74-13-039 wew. 27
 j.pankowiak@dobrzyca-muzeum.pl

Emilia Kierzkowska
62 74-13-039 wew. 27

e.kierzkowska@dobrzyca-muzeum.pl