Przedmiot działalności

Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy powstało w 2009 roku.

Realizuje założenia programowe zgodnie z § 5 i § 6 statutu prawnego.


§ 5

Celem Muzeum jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego
dziedzictwa ludzkości, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,
upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej,
kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu
ze zbiorami.


§ 6

1. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1) malarstwo;

2) rysunek;

3) grafikę;

4) rzeźbę;

5) rękopisy;

6) druki;

7) fotografie;

8) dokumenty dźwiękowe;

9) dokumenty kartograficzne;

10) numizmaty;

11) odznaczenia;

12) elementy umundurowania, rynsztunku i uzbrojenia;

13) sztukę użytkową;

14) meble;

15) ubiory;

16)przedmioty gospodarstwa domowego i codziennego użytku.

2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu:

1) sztuki;

2) historii, ze szczególnym uwzględnieniem historii majątków Dobrzyca, dziejów ziemiaństwa, przede wszystkim wielkopolskiego.