Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Świadczenie usług ochrony osób i mienia

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art 138o Ustawy Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia na:

usługi społeczne i inne szczególne usługi: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie ze stałym dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

Termin składania ofert: 2021-12-14 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-12-14 11:00
Termin związania ofertą: do 2022-01-12


Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu ochrony osób i mienia

SW_Formularz_ofertowy.doc

SWZ Ochrona

Zał_2_do_SWZ_Oświadczenie_podstawy_wykluczenia

Zal_3_do_SWZ_Oswiadczenie_warunki_udzialu.doc

Zal_4_do_SWZ_Projekt_Istotnych_postan_umowy.pdf

Zal_5_do_SWZ_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu.doc

Zal_6_do_SWZ_Projekt_umowy_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

Zal_7_do_SWZ_Zastrzezenie_tajemnica_przedsiebiorstwa.doc

Zal_8_do_SWZ_Oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.doc

Zal_9_do_SWZ_Oswiacznenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych.doc

Zal_10_do_SWZ_Wykaz osób.doc

Zal_11_do_SWZ_Wykaz_uslug.doc

Zal_12_do_SWZ_Wykaz_sprzetu.doc

Zal_13_do_SWZ_Oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji.doc

Zal_14_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal_ePUAP.pdf

Aktywacja funkcjonalności podmiotu publicznego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że aktywowano funkcjonalność podmiotu publicznego na elektronicznej
Platformie Usług Administracji Publicznej dla podmiotu „MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DOBRZYCY-ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY” posiadającego identyfikator – MZDobrzyca.
W dniu dzisiejszym Państwa Elektroniczna Skrzynka Podawcza zostanie rozbudowana o:

 • skrytkę o nazwie Skrytka_ESP posiadającą adres /MZDobrzyca/SkrytkaESP.
 • skład o nazwie Skład_ESP.
  Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać
  korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę
  powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla
  zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:
 • ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Załącznik:

Pismo o aktywacji konta Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy na platformie ePUAP (PDF 654,00 kb)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi ochrony osób i mienia na rok 2021

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art 138o Ustawy Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia na:

usługi społeczne i inne szczególne usługi: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie ze stałym dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

Termin realizacji zamówienia: 1.01.2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Oferty należy składać do dnia 10.12.2020 r., do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Pleszewskiej 5A, 63-330 Dobrzyca, sekretariat.


Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia:

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu „Świadczenie usług ochrony osób i mienia” (PDF 215,0 KB)

Załącznik nr 1: Projekt umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (PDF 207,0 KB)

Załącznik nr 2: Projekt umowy (PDF 188,0 KB)

Załącznik nr 3: Formularz Ofertowy (PDF 115,0 KB)

Załącznik nr 4: Wykaz usług, osób, sprzętu (PDF 89,0 KB)

Załącznik nr 5: Udostępnienie zasobów (PDF 104,0 KB)

Załączniki w formacie DOC :

Załącznik nr 1: Projekt umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (DOC 97,5 KB)

Załącznik nr 2: Projekt umowy (DOC 87,0 KB)

Załącznik nr 3: Formularz Ofertowy (DOC 45,1 KB)

Załącznik nr 4: Wykaz usług, osób, sprzętu (DOC 46,5 KB)

Załącznik nr 5: Udostępnienie zasobów (DOC 70,5 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi remontu tarasu od strony ogrodu w pałacu w Winnej Górze

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy ogłasza zamówienie robót budowlanych w zakresie remontu tarasu w pałacu w Winnej Górze.

Oferty należy składać do dnia 18.08.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy ogłasza zamówienie robót budowlanych w zakresie remontu tarasu w pałacu w Winnej Górze.

Oferty należy składać do dnia 18.08.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do pobrania

Załącznik: SIWZ Remont tarasu w Winnej Górze (PDF 250,0 KB)

Załącznik nr 1a: przedmiar Remont tarasu Winna Góra (PDF 121,0 KB)

Załącznik nr 1b: STWiORB Remont tarasu Winna Góra (DOC 154,0 KB)

Załącznik nr 1c: PROJEKT Remont tarasu Winna Góra (PDF 7,03 MB)

Załącznik nr 2: Formularz ofertowy Remont tarasu Winna Góra (DOC 49,5 KB)

Załącznik nr 3a: Warunki udziału Remont tarasu Winna Góra (DOC 49,0 KB)

Załącznik nr 3b: Podstawy wykluczenia Remont tarasu Winna Góra (DOC 43,0 KB)

Załącznik nr 4: Grupa kapitałowa Remont tarasu Winna Góra (DOC 49,5 KB)

Załącznik nr 5: Tajemnica przedsiębiorstwa Remont tarasu Winna Góra (DOC 250,0 KB)

Załącznik nr 6: Istotne postanowienia umowy Remont tarasu Winna Góra (PDF 108,0 KB)

Załącznik nr 7: Zobowiazanie innych podmiotow Remont tarasu Winna Góra (DOC 37,0 KB)

Edit (11.08.2020):

Zapytania wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi (PDF 853,0 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi remontu tarasu od strony ogrodu w pałacu w Winnej Górze

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy ogłasza zamówienie robót budowlanych w zakresie remontu tarasu w pałacu w Winnej Górze.

Oferty należy składać do dnia 03.08.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy ogłasza zamówienie robót budowlanych w zakresie remontu tarasu w pałacu w Winnej Górze.

Oferty należy składać do dnia 03.08.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki do pobrania

Załącznik: SIWZ Remont tarasu w Winnej Górze (PDF 250,0 KB)

Załącznik nr 1a: przedmiar Remont tarasu Winna Góra (PDF 121,0 KB)

Załącznik nr 1b: STWiORB Remont tarasu Winna Góra (DOC 154,0 KB)

Załącznik nr 1c: PROJEKT Remont tarasu Winna Góra (PDF 7,03 MB)

Załącznik nr 2: Formularz ofertowy Remont tarasu Winna Góra (DOC 49,5 KB)

Załącznik nr 3a: Warunki udziału Remont tarasu Winna Góra (DOC 49,0 KB)

Załącznik nr 3b: Podstawy wykluczenia Remont tarasu Winna Góra (DOC 43,0 KB)

Załącznik nr 4: Grupa kapitałowa Remont tarasu Winna Góra (DOC 49,5 KB)

Załącznik nr 5: Tajemnica przedsiębiorstwa Remont tarasu Winna Góra (DOC 250,0 KB)

Załącznik nr 6: Istotne postanowienia umowy Remont tarasu Winna Góra (PDF 108,0 KB)

Załącznik nr 7: Zobowiazanie innych podmiotow Remont tarasu Winna Góra (DOC 37,0 KB)

Informacja z otwarcia ofert oraz o unieważnieniu postępowania „Remont tarasu od strony ogrodu budynku pałacu w Winnej Górze”

Podstawy prawne i faktyczne uzasadnienie unieważnienia postępowania.

Informacja z otwarcia ofert oraz o unieważnieniu postępowania
dla zadania pn.:
„Remont tarasu od strony ogrodu budynku pałacu w Winnej Górze”  
 
 
1) Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 267.777,83 zł.


2) Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.
a) Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp,
b) Uzasadnienie faktyczne: do postępowania nie złożono żadnej oferty.

Załącznik: Informacja o unieważnieniu postępowania dla zadania: „Remont tarasu od strony ogrodu budynku pałacu w Winnej Górze” (PDF 77,3 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi remontu tarasu od strony ogrodu w pałacu w Winnej Górze

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy ogłasza zamówienie robót budowlanych w zakresie remontu tarasu w pałacu w Winnej Górze.

Oferty należy składać do dnia 16.07.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy ogłasza zamówienie robót budowlanych w zakresie remontu tarasu w pałacu w Winnej Górze.

Treść ogłoszenia:

Ogloszenie o zamowieniu Remont tarasu Winna Góra (PDF)

SIWZ-Remont-tarasu-Remont-tarasu-Winna-Gora.pdf

Oferty należy składać do dnia 16.07.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki do pobrania:

zalacznik-1a-do-SIWZ-przedmiar-Remont-tarasu-Winna-Gora.pdf

zalacznik-1b-do-SIWZ-STWiORB-Remont-tarasu-Winna-Gora.doc

zalacznik-1c-do-SIWZ-PROJEKT-Remont-tarasu-Winna-Gora.pdf

zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-Remont-tarasu-Winna-Gora.doc

zalacznik-nr-3a-warunki-udzialu-Remont-tarasu-Winna-Gora.doc

zalacznik-nr-3b-podstawy-wykluczenia-Remont-tarasu-Winna-Gora.doc

zalacznik-nr-4-grupa-kapiatalowa–Remont-tarasu-Winna-Gora.doc

zalacznik-nr-5-do-SIWZ-tajemnica-przedsiebiorstwa-Remont-tarasu-Winna-Gsra.doc

zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Istotne postanowienia-umowy-Remont-tarasu-Winna-Gora.pdf

zalacznik-nr-7-do-SIWZ-zobowiazanie-innych-podmiotow-Remont-tarasu-Winna-Gsra.do