Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usługi ochrony osób
i mienia realizowanej w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie
ze stałym dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych
w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych”

Załącznik: Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (PDF 83,6 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Świadczenie usług ochrony osób i mienia rok 2023

Termin składania ofert: 2022-12-19 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 11:00
Termin związania ofertą: do 2023-01-17

Załączniki do pobrania:

Załącznik: Ogloszenie_o_zamowieniu_Ochrona (PDF)

Załącznik: SWZ_Ochrona (PDF)

Załącznik 1:_SW_Formularz_ofertowy (DOC)

Załącznik 2:_SWZ_Oswiadczenie_z_art_125_uPZP (DOC)

Załącznik 3:_SWZ_Projekt_Istotnych_postan_umowy (PDF)

Załącznik 4: SWZ_Projekt_umowy_przetwarzanie_danych_osobowych (PDF)

Załącznik 5:_SWZ_2_do_projektu_istotnych_postanowien_umowy_o_zatrudnieniu (DOC)

Załącznik 6: SWZ_Zastrzezenie_tajemnica_przedsiebiorstwa (DOC)

Załącznik 7:_SWZ_Oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby (DOC)

Załącznik 8:_SWZ_Oswiacznenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych (DOC)

Załącznik 9:_SWZ_Instrukcja_miniPortal_ePUAP (PDF)