Informacja o udzieleniu zamówienia na ochronę osób i mienia na rok 2021

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy ogłasza zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie art 138o Ustawy Zamówień Publicznych na ochronę osób i mienia na rok 2021.

Załącznik (PDF 214,0 KB)