Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Świadczenie usług ochrony osób i mienia

Zmiany dotyczą terminów związanych z ofertą. Szczegóły w załączniku.

Zawiadomienie
o zapytaniach i wyjaśnieniach do zapytań dot. zapisów SWZ, modyfikacje SWZ i ogłoszenia.

Zamawiający nawiązując do ww. wyjaśnień, dokonuje przesunięcia terminu składania
i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, w syst.:
miniPortal i ezamówienia oraz SWZ w poniżej wskazanym zakresie.


1) Składanie ofert: 16.12.2021 r. do godz. 15:00.
2) Otwarcie ofert: 16.12.2021 r. do godz. 15:30.
3) Termin związania ofertą: 14.01.2022 r.


Z chwilą przekazania i ogłoszenia treść powyższych informacji jest wiążąca dla
Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne.

Załącznik nr 1: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Ochrona (PDF 40,3 KB)

Załącznik nr 2: Zapytania odpowiedzi modyfikacje SW (PDF 384,0 KB)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *